Input:

R 23/1969 (tr.); Obnova řízení Garance

č. 23/1969 Sb. rozh. tr.
K podmínkám, za nichž lze ve prospěch obviněného podat návrh na obnovu řízení, i když řízení skončilo pravomocným zprošťujícím výrokem o vině.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 27. prosince 1968, 11 Tz 92/68.)
Nejvyšší soud zrušil pro porušení zákona v ustanoveních § 148 odst. 1 písm. c), § 283 písm. b) tr. ř. usnesení městského soudu v Praze z 26. září 1967 sp. zn. 2 To 398/68, jímž byla zamítnuta stížnost R. T. proti usnesení obvodního soudu, kterým byl zamítnut návrh na obnovu.
Z odůvodnění:
Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením z 1. září 1967 sp. zn. 2 Nt 151/67 zamítl podle § 283 písm. b) tr. ř. návrh R. T. na povolení obnovy trestního řízení, které proti ní bylo vedeno u bývalého mimořádného lidového soudu v Praze a po povolení obnovy u bývalého lidového soudu trestního v Praze skončilo rozsudkem z 13. července 1955 sp. zn. 3 T 411/55. Tímto rozsudkem byla R. T. podle § 162 písm. c) tr. ř. z r. 1950 zproštěna obžaloby pro trestný čin vojenské zrady podle § 6 odst. 1 zák. č. 50/23 Sb., které se měla dopustit tím, že společně se svým manželem v roce 1941 udala na gestapu občana O proto, že je komunistou a legionářem.
Městský soud v Praze usnesením z 26. září 1967 sp. zn. 2 To 398/67 stížnost R. T. podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítl.
Proti tomuto usnesení městského soudu podal předseda Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona. Vytýká v ní nesprávnost právního názoru, že zprošťující roozsudek je rozhodnutí, ohledně něhož není obnova ve prospěch obviněného přípustná.
Nejvyšší soud přezkoumal napadené usnesení i řízení, které mu předcházelo a zjistil, že stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Městský soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že obvodní soud postupoval správně, když návrh R. T. zamítl proto, že směřoval jen proti rozhodnutí, ohledně něhož není obnova přípustná. Uvedl dále, že o vině R. T. bylo rozhodnuto již rozsudkem býv. lidového soudu trestního, a to tím, že byla obžaloby zproštěna. Jestliže nebyla tehdy spokojena s rozsudkem a důvody zproštění, mohla podal odvolání. Odůvodňovat jiné rozhodnutí o vině by mohly pouze takové nové skutečnosti nebo důkazy, které by mohly odůvodňovat místo odsuzujícího rozsudku rozsudek zprošťující, a to ať z části nebo zcela a naopak, nebo místo odsouzení pro trestný čin, na který bylo oznáno, přivodit odsouzení pro jiný trestný čin

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací