Input:

23/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů Garance

č. 23/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 2. března 1967,
kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 30 odst. 2 vyhlášky č. 101/1966 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Ústřední radou odborů:
Čl. I
Vyhláška č. 42/1962 Sb., o