Input:

23/1966 Sb., Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání, platné do 18.7.2000 Archiv

č. 23/1966 Sb., Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání, platné do 18.7.2000
VYHLÁŠKA
Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra
ze dne 31. března 1966
o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání
Ústřední správa spojů a ministerstvo vnitra stanoví podle § 5 odst. 4 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:
§ 1
Vysílací rádiové stanice
Vysílací radiové stanice jsou telekomunikační zařízení k dopravě zpráv, údajů, obrazů a návěští na principu vyznačování elektromagnetických vln o kmitočtech vyšších než 10 kHz.
§ 2
Povolení k přesouvání vysílacích rádiových stanic
(1)  Vydáváním povolení k přechovávání vysílacích rádiových stanic se pověřují organizace spojů oprávněné povolovat zřízení a provozování příslušného druhu vysílacích stanic podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích. Toto pověření se nevztahuje na vysílací rádiové stanice amatérské (§ 5 odst. 1 písm. c) zákona, jejichž přechovávání povoluje ministerstvo vnitra.
(2)  Povolení k přechovávání je třeba i pro vysílací