Input:

R 23/1966 (tr.); Ukládání trestu Garance

č. 23/1966 Sb. rozh. tr.
Při zkoumání důvodů, uvedených v ustanovení § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. musí soud při postupu podle § 188 odst. 2 písm. b) příp. § 223 odst. 2 tr. ř. přihlížet nejen k druhu a výši trestu, pokud byl obviněnému pro jiný trestný čin již uložen, s ohledem na trest, k němuž může stíhání vést, ale současně musí zhodnotit i všechny okolnosti obou trestných činů, jejich stupně nebezpečnosti pro společnost, a to vždy z hlediska účelu trestu ve smyslu § 23 tr. zák., zejména je třeba uvážit, zda trest dříve uložený již dostatečně zabezpečuje výchovu obviněného k tomu, aby vedl řádný život pracujícího člověka.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 22. 2. 1966 - 4 Tz 8/66.)
Usnesením okresního soudu v Teplicích ze dne 11. srpna 1965 č. j. 5 T 491/65-39 bylo při předběžném projednání obžaloby zastaveno z důvodu § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. trestní stíhání obviněného pro trestné činy příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. a zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák. Obviněný byl stíhán proto, že od 30. listopadu 1964 do 9. července 1965 v Duchcově s výjimkou doby od 15. května do 16. června 1965, kdy byl v pracovním poměru, řádně nepracoval, ačkoliv byl práce schopen a dal se živit svou manželkou a svými známými a že v době od 30. listopadu 1964 do 9. července 1965 v Duchcově neplnil vyživovací povinnosti ke svým šesti nezletilým dětem.
Okresní soud v Teplicích zastavil stíhání proti obviněnému z toho důvodu, že obviněný byl rozsudkem okresního soudu v Teplicích ze dne 27. července 1965 č. j. 5 T 753/64-28 odsouzen pro pokus trestného činu obecného ohrožení podle § 8 odst. 1, § 179 odst. 1 tr. zák. k trestu odnětí svobody na tři roky, který spáchal tak, že dne 9. srpna 1964 v odpoledních hodinách v Duchcově v podnapilém stavu ve svém bytě polil benzinem podlahu a nábytek s úmyslem byt podpálit, bylo mu však v tom zabráněno manželkou a přivolanými občany K. a L. Usnesení okresního soudu nabylo právní moci dne 15. srpna 1965.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu usnesení okresního soudu zrušil a okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. napadené rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo a zjistil, že zákon byl porušen.
Okresní soud v Teplicích vycházel při rozhodování o zastavení trestního stíhání obviněného ze skutečnosti, že obviněný byl pravomocným rozsudkem z 27. července 1965 sp. zn. 853/64 odsouzen pro pokus trestného činu obecného ohrožení podle § 8 odst. 1, § 179 odst. 1 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na tři roky.
Důvody, uvedené v § 172 odst. 2 písm. a) tr.