Input:

23/1959 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytýčení státních hranic Garance

č. 23/1959 Sb., Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytýčení státních hranic
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. března 1959
o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic
Dne 13. června 1958 byla ve Varšavě sjednána Smlouva mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic.
Národní shromáždění projevilo se Smlouvou souhlas ústavním zákonem ze dne 17. října 1958 č. 62 Sb. a president ji ratifikoval dne 20. října 1958. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. února 1959.
Podle svého článku 4 Smlouva nabyla platnosti dne 14. února 1959.
České znění Smlouvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č.23/1959 Sb.
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí
o smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic
SMLOUVA
MEZI ČESKOSLOVENSKOU REPUBLIKOU A POLSKOU LIDOVOU REPUBLIKOU O KONEČNÉM VYTYČENÍ STÁTNÍCH HRANIC
President Československé republiky a Státní rada Polské lidové republiky, vedeni přáním, aby státní hranice mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou spojovaly bratrské národy států v mírové a přátelské spolupráci, rozhodli se uzavřít Smlouvu o konečném vytyčení státních hranic a za tím účelem jmenovali své zmocněnce, a to:
President Československé republiky -
Václava DAVIDA, ministra zahraničních věcí,
Státní rada Polské lidové republiky -
Adama RAPACKÉHO,ministra zahraničních