Input:

23/1957 Sb., Zákon o podnikových fondech pracujících Garance

č. 23/1957 Sb., Zákon o podnikových fondech pracujících
ZÁKON
ze dne 18. dubna 1957
o podnikových fondech pracujících.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Účinným prostředkem k tomu, aby byl podnícen hmotný zájem pracujících na plnění a překračování úkolů podniku, rozvíjeno socialistické soutěžení a zvyšována účast pracujících na řízení podniku v duchu jednoty zájmů pracujících, podniků a celého národního hospodářství, jsou podnikové fondy pracujících.
§ 2
(1) Podnikové fondy pracujících mohou být zřizovány v národních podnicích a v ostatních hospodářských organisacích státního socialistického sektoru, po případě i v jednotlivých jejich útvarech (dále jen „podniky“).
(2) Podnikové fondy pracujících, zejména jejich zdroje a hospodaření, upravuje vláda přihlížejíc k těm výsledkům činnosti podniků, které mají rozhodující význam pro rozvoj národního hospodářství, a ke zvláštnostem jednotlivých hospodářských odvětví.
(3) Podrobnější úpravu podnikových fondů pracujících stanoví příslušní ministři v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu a s ministrem financí.
§ 3
(1) Zrušují se všechny předpisy, pokud upravují ředitelské fondy v hospodářských organisacích státního socialistického sektoru; zejména se zrušují:
1. vládní nařízení č. 27/1953 Sb., o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových;
2. vládní nařízení č. 28/1953 Sb., o ředitelských fondech v