Input:

č. 23/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 23/1955 Sb. rozh. tr.
Ochrannou výchovu může soud za podmínek uvedených v § 71 odst. 1 tr. zák. nařídit bez ohledu na výsledek trestního řízení, tedy i když mladistvého uznal vinným přestupkem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 24. června 1954, 7 To 117/54.)
Mladistvý, sedmnáctiletý, pocházející ze živnostenské rodiny, ztratil záhy otce. Matka na jeho výchovu nestačila. Po vychození školy vyhýbal se práci. V roce 1953 sice nastoupil práci v krajské opravně traktorů, kde však vykazoval špatnou pracovní morálku, takže s ním byl rozvázán pracovní poměr ke dni 30. listopadu 1953. Od té doby nikde nepracoval. Většinu času prolenošil buď doma nebo na ulicích ve společnosti mladíků jemu podobných. V těchto sklonech k lenošení byl přímo podporován matkou a dalšími členy rodiny, kteří při různých příležitostech chování mladistvého bezdůvodně omlouvali. Okresní prokurátor podal na mladistvého žalobu pro trestný čin ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 135 odst. 1 tr. zák.
Lidový soud trestní v Brně uznal mladistvého vinným přestupkem proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr. s odůvodněním, že pracovní poměr mladistvého v krajské opravně traktorů byl řádně rozvázán. Tím, že mladistvý z tohoto podniku vystoupil a potom nepracoval, nemařil ani neztěžoval provoz nebo rozvoj určitého veřejného podniku, jak to předpokládá § 135 odst. 1 tr. zák. Svým jednáním se však záměrně vyhýbal práci, čímž naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 72 tr. zák. spr. Lidový soud nařídil podle § 71 odst. 1 tr. zák. ochrannou výchovu mladistvého.
Krajský soud zamítl odvolání okresního prokurátora a odvolání mladistvého. Pokud jde o výrok, jímž byla nařízena ochranná výchova mladistvého podle § 71 odst. 1 tr. zák., uvedl krajský soud
v odůvodnění:
Nápravu mladistvého si soud první stolice slibuje od ochranné výchovy, kterou v souhlasu s vyjádřením Úřadovny ochrany mládeže nařídil. Toto opatření, jež se opírá o ustanovení § 71 odst. 1 tr. zák., není vyloučeno proto, že mladistvý byl uznán