Input:

R 23/1954 (tr.); Garance

č. 23/1954 Sb. rozh. tr.
I jediná soulož za úplatu s osobou mladší než osmnáct let může být sváděním takové osoby k zahálčivému nebo nemravnému životu podle § 215 al. 3 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 2. listopadu 1953, 2 To 158/53.)
Obviněný se seznámil v létě 1952 se šestnáct a půl letou dívkou, kterou pak vyzval, aby přijela za ním do místa jeho pobytu a navštívila jej v hostinci, kde měl najatý pokoj. Když dívka za ním přijela, obviněný s ní v uvedeném bytě souložil. Za to, že mu byla po vůli, jí zaplatil 3.000 Kčs (ve starých penězích), za které si nakoupila různé věci.
Lidový soud v Hradci Králové uznal obviněného vinným, že sváděl dívku k zahálčivému a nemravnému životu, a že tak spáchal trestný čin ohrožení mravní výchovy mládeže podle § 215 al. 3 tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného.
Z odůvodnění:
Lidový soud správně podřadil zjištěné jednání obviněného pod skutkovou podstatu trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže podle § 215 al. 3 tr. zák. Naše lidově demokratická republika věnuje mládeži, budoucnosti to národa, všestrannou péči jak po stránce fysické, tak i po stránce rozumové a mravní. Proto trestní zákon chrání mravní výchovu