Input:

228/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948 Garance

č. 228/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 13. srpna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků a cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašují:
Podle usnesení vlády Československé republiky ze dne 26. července 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost dnem 20. dubna 1948 Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsaná v Bruselu dne 3. července 1948. Tato dodatková dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
Zápotocký v. r.
 
Příloha k vládní vyhlášce č. 228 Sb., ze dne 13. srpna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsanou v Bruselu dne 3. července 1948.
Dodatková dohoda
k obchodní smlouvě mezi Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou
a republikou Československou ze dne 28. prosince 1925.
Vláda republiky Československé a vláda belgická jednající ve svém jméně i ve jméně vlády lucemburské podle dosavadních dohod
přejíce si provésti v obchodní smlouvě ze dne 28. prosince 1925 mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou změny odůvodněné tím, že všechny tři vlády podepsaly Protokol o uvedení v prozatímní účinnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejichž texty se staly autentickými Závěrečným aktem druhého zasedání Přípravného výboru Konference Spojených národů o obchodu a zaměstnanosti, podepsaným v Ženevě dne 30. října 1947, dohodly se na těchto opatřeních:
Článek