225/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., ve znění účinném k 1.5.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 225/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. června 2003,
kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
ruší část první (novelu zák. o telekomunikacích)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 127/2005 Sb.)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. II
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se slova „350 g“ nahrazují slovy „hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením“.
2. V § 19 písm. a) se
 
 Nahoru