224/2009 Sb., Nařízení vlády o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění účinném k 14.2.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 224/2009 Sb.
[zrušeno č. 215/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. července 2009
o zavedení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady a o změně nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
16/2014 Sb.
(k 14.2.2014)
ruší část první
Vláda nařizuje podle § 181 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005 Sb., a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) :
ČÁST PRVNÍ
(zrušena nařízením vlády č.16/2014 Sb. k 14.2.2014)
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
§ 2
V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti
 
 Nahoru