223/2017 Sb., Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 223/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. července 2017
o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem investování
Vláda nařizuje podle § 181a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Pro účely vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování podle § 42n zákona
a) je významnou investicí taková investice, při níž jsou na území České republiky investovány peněžní prostředky nejméně ve výši 75 000 000 Kč a při níž je na území České republiky zároveň vytvořeno nejméně 20 nových pracovních míst,
b) lze investování peněžních prostředků ve výši uvedené v písmenu a) nahradit v části odpovídající nejvýše 60 % investováním
 
 Nahoru