222/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění účinném k 1.9.2016

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 222/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 14. září 1995
o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
412/2004 Sb.
(k 2.8.2004)
mění nadpis § 35, mění § 37 a 38, vkládá § 38a, přílohu č. 2 a doplňuje přílohy č. 3 a 4
666/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 2 doplňuje odst. 4, mění § 5 a § 6, v příloze č. 1 doplňuje tabulku 1B
423/2005 Sb.
(k 1.11.2005)
mění § 3 pím. a), v § 28 vkládá nový bod 8 a mění nově označený bod 10 písm. b)
517/2006 Sb.
(k 1.12.2006)
v § 5 odst. 1 mění písm. b)
44/2008 Sb.
(k 15.2.2008)
v § 28 vkládá bod 11
66/2015 Sb.
(k 15.4.2015)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
259/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 8; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon“):
Zařazení vodních cest do tříd
(k § 3 odst. 2 zákona)
§ 1
(1) Vodní cesty v České republice se zařazují do tříd podle klasifikace vnitrozemských vodních cest uvedené v příloze č. 1.
(2) Určená třída vodní cesty stanoví, pro jaké největší plavidlo (dále jen „návrhové plavidlo“) jsou na vodní cestě podmínky k jeho bezpečnému a plynulému provozu.
§ 2
(1) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části 1 písm. a) zákona je vodní cestou IV. třídy v úseku Kunětice - Mělník a vodní cestou Va. třídy v úseku Mělník - státní hranice se Spolkovou republikou Německo.
(2) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části 1 písm. b) bodu 1 zákona je vodní cestou IV. třídy.
(3) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části 1 písm. b) bodu 2 zákona je vodní cestou I. třídy.
(4) Dopravně významná využívaná vodní cesta uvedená v příloze č. 2 části 1 písm. c) zákona je vodní cestou 0. třídy.
§ 3
Vodní cesty účelové
Za vodní cesty účelové se považují
a) vodní tok Labe od říčního km 1012,58 (Jaroměř) po říční km 987,80 (Opatovice),
vodní tok Vltavy od říčního km 241,40 (České Budějovice, Litvínovický potok) po říční km 239,6 (České Budějovice, Jiráskův jez) včetně slepého ramene Vltavy,
vodní tok Malše od říčního km 1,757 (České Budějovice, odběr vody pro teplárnu) po říční km 0,00 (České Budějovice, po ústí do vodního toku Vltavy),
vodní tok Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Vltavy),
vodní tok Otavy od říčního km 18,30 (Kavkovna) po říční km 0,00 (Zvíkov, ústí do vodního toku Vltavy),
vodní tok Sázavy od říčního km 2,50 (Pikovice) po říční km 0,00 (Davle, ústí do vodního toku Vltavy),
vodní tok Zámecká Dyje od říčního km 12,50 (odbočení z Dyje) po soutok s vodním tokem Dyje, včetně Staré Dyje,
přehradní nádrž Baška,
přehradní nádrž Brněnská (Kníničky),
přehradní nádrž Dalešice,
přehradní nádrž Stráž pod Ralskem,
přehradní nádrž Hracholusky,
přehradní nádrž Jesenice,
přehradní nádrž Lipno,
přehradní nádrž Nechranice,
přehradní nádrž Nové Mlýny I,
přehradní nádrž Nové Mlýny III,
přehradní nádrž Olešná,
přehradní nádrž Pastviny,
přehradní nádrž Plumlov,
přehradní nádrž Rozkoš,
přehradní nádrž Seč,
přehradní nádrž Skalka,
přehradní nádrž Slezská Harta,
přehradní nádrž Těrlicko,
přehradní nádrž Vranov,
přehradní nádrž Žermanice,
Máchovo jezero,
vodní plocha Barbora,
vodní plocha Matylda (Most),
vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník),
vodní plocha Velké Žernoseky,
rybník Bezdrev,
rybník Oleksovice,
rybník Svět,
rybník Velké Dářko,
b) těžební jezera štěrkopísku s těžbou prováděnou plovoucími stroji.
Rozměry vodních cest dopravně významných
(k § 3 odst. 2 zákona)
§ 4
Základními určujícími objekty dopravně významných vodních cest je plavební dráha a plavební komora.
§ 5
Plavební dráha
(1) Rozměry vyznačené části vodního toku s udržovanými vyznačenými parametry, nebo vodního toku vymezeného jeho břehy s přihlédnutím ke sklonu jejich svahů (dále jen „plavební dráha“) jsou
 
 Nahoru