Input:

22/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce Garance

č. 22/2023 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 16. ledna 2023
o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Ministr vnitra podle § 54 odst. 3 zákona č. 491/2001