22/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

22/2017 Sb.m.s.  Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 22/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. března 2017 bylo v Bagdádu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL.
Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 8.1 dnem podpisu.
Anglické znění Ujednání a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Ujednání
mezi
Ministerstvem vnitra České republiky
a
Ministerstvem obrany Italské republiky
o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Ministerstvo vnitra České republiky, zastoupené velvyslancem České republiky v Iráku,
a
Ministerstvo obrany Italské republiky,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru