Input:

22/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, platné do 31.1.1967 Archiv

č. 22/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, platné do 31.1.1967
[zrušeno č. 4/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 10. března 1965
o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem školství a kultury a po projednání s Československým mysliveckým svazem podle § 26 a § 30 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti:
Hájení a doba lovu
§ 1
Hájení
(1) Hájeny jsou po celý rok tyto druhy zvěře:
a) na celém státním území kamzík horský, kozorožec horský, koza bezoárová, los evropský, svišť horský, medvěd brtník, vydra říční, drop velký, slepice tetřeva hlušce a tetřívka obecného, slepička jeřábka lesního, krůta krocana divokého, doupňák, hrdlička divoká, kvíčala, všechny druhy kachen (kromě druhů uvedených v § 2 odst. 1 č. 22), berneška, výr veliký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 4), pilich, moták lužní, pochop, orli, orlovec říční a s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2 a 3, sovy, poštolky, káně lesní, volavka popelavá, racek chechtavý a roháč;
b) jen v českých krajích rys ostrovid (s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 č. 10), kočka divoká, jeřábek lesní - kohoutek, kormorán velký (s výjimkou ustanovení § 3 odst. 3);
c) jen na Slovensku veverka obecná a v honitbách mimo samostatné a uznané bažantnice bažantí slepice.
(2) Hájeny nejsou tyto druhy zvěře:
a) na celém státním území prase divoké (kromě bachyní a selat), králík divoký, vlk, liška obecná, mývalovec kuní, tchoř tmavý, tchoř světlý, lasice hranostaj, lasice kolčava, jestřáb lesní, krahujec obecný, vrána obecná (černá a šedá), straka obecná, sojka obecná a kavka obecná;
b) jen na Slovensku rys ostrovid a kormorán velký.
§ 2
Doba lovu
(1) Pro dále uvedené druhy zvěře se stanoví doba lovu takto:
1. jelen, laň a kolouch od 1. září do 31. prosince,
2. jelen sika, laň a kolouch jelena siky od 1. října do 15. prosince,
3. jelenec viržinský, laň a kolouch jelence viržinského od 1. října do 15. prosince,
4. daněk skvrnitý, danělka a danče od 1. října do 31. prosince,
5. muflon, muflonka a muflonče od 1. října do 31. prosince,
6. srnec obecný od 1. června do 15. září,
7. srna a srnče od 1. září do 31. prosince,
8. prase divoké - bachyně od 1. srpna do 31. prosince, prase divoké - selata od 1. srpna do 15. února,
9. zajíc polní od 1. listopadu do 31. prosince,
10. rys ostrovid v Severomoravském kraji od 15. prosince do konce února,
11. jezevec lesní od 1. srpna do 30. listopadu,
12. kuny (lesní a skalní) od 1. prosince do konce února,
13. kočka divoká na Slovensku od 1. října do konce února,
14. ondatra pižmová od 1. října do 15. dubna (§ 12),
15. veverka obecná v českých krajích od 1. ledna do 31. ledna,
16. krocan divoký - kohout od 16. března do 15. května,
17. tetřev hlušec - kohout, tetřívek obecný - kohout od 16. března do 15. května,
18. jeřábek lesní - kohoutek na Slovensku od 16. září do 15. října,