Input:

č. 22/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 22/1963 Sb. rozh. tr.
Za zvláště nebezpečného recidivistu nutno považovat pachatele trestného činu krádeže nebo rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, i když odcizil (nebo se pokusil odcizit) zboží nebo peníze nepřesahující částku 500,- Kčs, jestliže jde o vícekráte trestaného pachatele majetkových deliktů, který soustavně páchá tyto trestné činy, zejména jedná-li tak záhy po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 16. srpna 1962 - 3 To 384/62)
Okresní soud v Ostravě uznal obžalovaného vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., a trestným činem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zák., kterých se obžalovaný dopustil tím, že <PRE><div class="nl"> I.</div><div class="nl"> a) v Ostravě- Vítkovicích v druhé polovici ledna 1962 odcizil B. částku</div><div class="nl"> 50,- Kčs,</div><div class="nl"> b) dne 29. ledna 1962 v Olomouci v bytě P. odcizil částku 100,- Kčs M.,</div><div class="nl"> c) dne 13. 5. 1962 v Ostravě-Vítkovicích v nemocnici ZÚNZ-VŽKG odcizil</div><div class="nl"> K. částku na hotovosti 293,- Kčs a hodinky zn. Poběda v ceně 360,- Kčs,</div><div class="nl"> d) dne 9. 5. 1962 v Ostravě - Michálkovicích na společných ubikacích odcizil</div><div class="nl"> částku 25,- Kčs N.,</div></PRE>
II. v měsíci březnu 1962 v Ostravě - Vítkovicích rozbil u automatu na cigarety a cukrovinky na Ruské třídě 7 okének a odcizil odtud balíček cigaret Šipka v ceně 2,- Kčs, 4 balíčky cukrovinek v ceně 11,- Kčs a 13 kusů čokolád v ceně 39,- Kčs ke škodě státního obchodu Pramen Ostrava,
III. v Ostravě - Vítkovicích od ledna do konce května 1962 neplatil výživné na svého nezletilého syna Romana a placení výživného se vyhýbal tím, že měnil zaměstnání a v zaměstnání meškal směny, takže jeho výdělky byly malé a nebylo možno z těchto provádět příslušné srážky.
Za to byl odsouzen podle § 132 odst. 1 za použití § 35 odst. 1 k úhrnném trestu odnětí svobody v trvání dvou (2) let nepodmíněně a podle § 228 odst. 1 tr. ř. vyslovil soud povinnost nahradit B. částku 50,- Kčs, M., pomocné dělnici, částku 100,- Kčs, K., důchodci, částku 653,- Kčs, N., natěrači, částku 25,- Kčs, Pramen n. p. Ostrava byl odkázán se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Ostravě k odvolání prokurátora uvedený rozsudek ve výroku o vině sub. I. a II. rušil a uznal, že obžalovaný oba majetkové trestné činy spáchal jako zvlášť nebezpečný recidivista a podle § 132 odst. 1 tr. zák., § 35 odst. 1 tr. zák., § 41 písm. b), § 42 odst. 1 tr. zák., mu uložil jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi úhrnný trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) roků.
Se zřetelem k těmto změnám zrušil v napadeném rozsudku též výrok o povinnosti k náhradě škody a o odkázání na řízení ve věcech občanskoprávních a nově vyslovil podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinnost k náhradě škody.
Z odůvodnění:
Okresní prokurátor se domáhal svým odvoláním změny napadeného rozsudku u obžalovaného jak ve výroku o vině, tak i trestu. Okresní soud se dopustil pochybení ve výroku o vině, když obžalovaného nepovažoval za