Input:

22/1962 Sb., Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady, platné do 30.6.1965 Archiv

č. 22/1962 Sb., Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady, platné do 30.6.1965
VYHLÁŠKA
rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem
ze dne 27. února 1962,
kterou se určují další místní národní výbory