Input:

22/1957 Sb., Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 22/1957 Sb., Vyhláška, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 87/1958 Sb.]
VYHLÁŠKA
ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu
ze dne 17. dubna 1957,
kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice.
Ústřední správa pro bytovou a občanskou výstavbu vyhlašuje podle § 13 odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí:
§ 1
Stavebním úřadem prvé stolice jsou v obvodu své působnosti orgány rad těchto dalších místních národních výborů:
1. V kraji Pražském: Benešov, Brandýs nad Labem, Čelákovice.
2. V kraji Českobudějovickém: