Input:

22/1956 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires Garance

č. 22/1956 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. května 1956
o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires.
V Buenos Aires byla dne 22. prosince 1952 sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, která podle svého článku XXII zrušuje a ve stycích mezi smluvními vládami nahrazuje Mezinárodní úmluvu o telekomunikacích sjednanou dne 2. října 1947 v Atlantic City a vyhlášenou pod č. 18 Sbírky zákonů z roku 1949.
Mezinárodní úmluva o telekomunikacích ze dne 22. prosince 1952, která nabyla podle článku L