Input:

R 22/1956; Garance

č. 22/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Žalovaný dlužník není oprávněn odvolat se proti té části rozsudku, jímž byla žaloba proti spoludlužníku zamítnuta, a to ani kdyby šlo o závazek solidární (§ 412 o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 11. srpna 1955, 9 Co 308/55.)
Lidový soud v Rýmařově vyhověl žalobě proti J. S., a to rozsudkem pro uznání. Žalobu proti jeho manželce M. S. zamítl.
Proti rozsudku odvolal se žalovaný J. S., a to jen potud, pokud nebylo vyhověno žalobě i ohledně druhé žalované, pokud tato nebyla rovněž odsouzena k zaplacení zažalované pohledávky rukou společnou a nerozdílnou.
Krajský soud odvolání odmítl a k otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Odvolatele nelze považovat za oprávněného k odvolání, i když byla žalována žalobcem o zaplacení pohledávky také manželka odvolatelova M. S. jako solidární spoludlužnice. Pokud jde o procesní poměr mezi žalobkyní a žalovanou M. S., a do tohoto procesního poměru odvolatel svým odvoláním zasahuje, nelze totiž odvolatele považovat za účastníka řízení, který by rozsudkem prvého soudu zamítajícím