Input:

22/1953 Sb., Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení, platné do 31.12.1956 Archiv

č. 22/1953 Sb., Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení, platné do 31.12.1956
[zrušeno č. 55/1956 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. dubna 1953
o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 5 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Osobám, které byly odsouzeny ke ztrátě čestných práv občanských proto, že trestným činem projevily nepřátelství k lidově demokratickému řádu, zastavuje se výplata důchodů z důchodového zabezpečení, a to na dobu, po kterou ztráta těchto práv trvá (§ 44 odst. 3 tr. zák.); nezaopatřeným rodinným příslušníkům však náleží po tuto dobu podpora až do výše poloviny důchodu odsouzené osoby, po případě výchovné v nezkrácené výši.
§ 2.
(1) Na podkladě usnesení rady okresního národního výboru budou důchody starobní (invalidní), jakož i důchody vdov (družek) přiměřeně sníženy podle okolností případu, a to po případě až na částku 700.- Kčs měsíčně (sociální důchod)
a) význačným představitelům dřívějšího politického a hospodářského zřízení a vdovám po nich,
b) těm, kdo horlivě sloužili dřívějšímu kapitalistickému řádu, a vdovám po nich, jestliže tyto osoby projevují nepřátelský postoj k lidově demokratickému