Input:

217/1948 Sb., Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku, platné do 27.9.1948 Archiv

č. 217/1948 Sb., Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku, platné do 27.9.1948
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 23. srpna 1948
o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:
§ 1.
(1)  Pro brance odvedené v roce 1948 stanoví se jako nástupní termín do presenční služby a do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy 1. říjen 1948.
(2)  Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance