210/2012 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění účinném k 22.6.2017

210/2012 Sb.  Vyhláška o provedení některých ustanovení zá…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 210/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2012
o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
85/2014 Sb.
(k 17.5.2014)
mění § 2 a přílohy č. 1 a 7
48/2015 Sb.
(k 24.3.2015)
mění přílohu č. 1
308/2016 Sb.
(k 28.9.2016)
mění přílohu č. 1
171/2017 Sb.
(k 22.6.2017)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., k provedení § 5 odst. 3, § 9 odst. 3, § 15 odst. 6, § 17 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 22g odst. 4:
§ 1
Předmět právní úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru