Input:

210/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry Garance

č. 210/1948 Sb., Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
(1)  Zálohy na náhradu za škodu podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 161 Sb., o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry, lze poskytovati pouze na podkladě žádostí podaných ve lhůtě určené ve směrnicích ministerstva vnitra (§ 7 zákona).
(2)  Zálohy na náhradu za škodu podle zákona, uvedeného v předchozím odstavci, lze poskytovati ve volných platidlech jen do vyčerpání částky 2 070 000 000 Kčs, do níž se započítávají zálohy poskytnuté od 1. ledna 1947.
(3)  Ministr