Input:

21/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně Garance

č. 21/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. ledna 2023
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 15. září 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svaz zaměstnavatelů Severočeská Voda;
2.  Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2023 uzavřená dne 26. října 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svaz zaměstnavatelů Malá