Input:

21/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba" k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013 Garance

č. 21/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 2020 byl v Niamey podepsán Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013 a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013.
S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 2. února 2021 listinu o přijetí Dodatkového protokolu Českou republikou.
Přijetí závazků z ustanovení Dodatkového protokolu Českou republikou bylo oznámeno Francouzské republice a Nigerské republice nótami ze dne 5. února 2021 a 9. února 2021.
Dodatkový protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 28. dubna 2020. Pro Českou republiku vstoupil v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 11. února 2021.
Francouzské znění Dodatkového protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

   
PŘEKLAD
Dodatkový protokol mezi vládou Francouzské republiky
a vládou Nigerské republiky
upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“
k
Dohodě mezi vládou Francouzské republiky
a vládou Nigerské republiky
o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu podepsané v Niamey dne 25. března 2013
a
k
Dohodě mezi vládou Francouzské republiky
a vládou Nigerské republiky
o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru
v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu
podepsané v Niamey dne 19. července 2013

Vláda Francouzské republiky, na straně jedné,
a
vláda Nigerské republiky, na straně druhé,
dále jen „francouzská strana“ a „nigerská strana“ a společně „smluvní strany,“
vážně znepokojeny vývojem operační situace v sahelsko-saharském pásmu a obávajíce se o ochranu Nigerské republiky, její územní celistvosti, infrastruktury a populace;
majíce na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2359 (2017) a 2391 (2017), a výslovnou žádost nigerského prezidenta určenou vládám evropských států, mimo Francie, které si přejí zapojit se do sil Takuba,
berouce v úvahu Dohodu