Input:

21/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly, platné do 12.7.1967 Archiv

č. 21/1967 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o volbách komisí lidové kontroly, platné do 12.7.1967
[zrušeno č. 70/1967 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. března 1967
o volbách komisí lidové kontroly
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
Ústřední komisí lidové kontroly volí a počet jejích členů stanoví Národní shromáždění.
Předsedu Ústřední komise lidové kontroly jmenuje ze zvolených členů president republiky.
Dva místopředsedy Ústřední komise lidové kontroly volí Ústřední komise lidové kontroly ze svých členů.
§ 2
Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada zákonem.
§ 3
(1) Krajskou, městskou, okresní, obvodní a místní komisi lidové kontroly volí a počet jejích členů stanoví:
krajský národní výbor, jde-li o krajskou komisi lidové kontroly,
Národní výbor hlavního městě Prahy, městský národní výbor v Bratislavě, Brně, Ostravě a Plzni, jde-li o městskou komisi lidové kontroly,
okresní národní výbor, jde-li o okresní komisi lidové kontroly,
obvodní národní výbor v Praze, jde-li o obvodní komisi lidové kontroly,
místní (městský) národní výbor, jde-li o místní komisi lidové kontroly.
(2) Národní výbor též volí předsedu a místopředsedu komise lidové kontroly.
§ 4
Závodní komisi lidové kontroly