Input:

21/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol Garance

č. 21/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 5. února 1964
o označování absolventů vysokých škol
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol, se mění a zní takto:
„(2) Učitelé pro základní devítileté školy budou označováni „promovaný učitel“ - „promovaná učitelka“ s uvedením studijního