Input:

č. 21/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1963 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 4 odst. 1 tr. ř. má na mysli možnost převzetí nabídnuté záruky společenskou organizací v řízení, ve kterém se rozhoduje o vině a trestu. V takovém řízení může soud při projednávání věci v hlavním líčení přijmout nabídnutou záruku jen u činu menší společenské nebezpečnosti. Naproti tomu podle § 6 odst. 1 tr. ř. může společenská organizace nabídnout záruku též v případech odsouzení pachatele pro trestný čin s vyšším stupněm společenské nebezpečnosti.
Návrh společenské organizace na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nutno posuzovat z hlediska § 61 odst. 2 tr. zák. a § 6 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 13. prosince 1962 - 4 To 648/62)
Odsouzený byl okresním soudem v Kladně odsouzen pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku nepodmíněně, a dále byl vysloven podle § 51 odst. 2 cit. tr. zák. vedlejší trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu 5 let po výkonu trestu. Trestného činu se dopustil obžalovaný tím, že dne 23. 12. 1957 kolem 17,00 hod., jako řidič autojeřábu Tatra 111, jel po státní silnici z Nového Strašecí směrem ku Praze a v úseku mezi osadami Toskánkou a Fialkou, okr. Kladno, následkem nepřiměřené a neopatrné jízdy při předjíždění osobního auta, zachytil levým předním blatníkem autojeřábu proti němu jdoucího školáka, který byl na místě usmrcen.
Odsouzený si trest odnětí svobody v celém rozsahu odpykal. Odborová organizace ROH na závodě, kde odsouzený pracuje, žádostí ze dne 16. 4. 1962 a 10. 10. 1962 nabídla soudu převzetí záruky za odsouzeného s tím, aby bylo upuštěno od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.
Okresní soud v Kladně žádost odborové organizace ROH, v níž nabízí záruku za odsouzeného, zamítl.
Krajský soud v Praze ke stížnosti společenské organizace napadené usnesení soudu 1. stupně zrušil a vyslovil, že vzhledem k přijetí záruky, nabídnuté odborovou organizací ROH podle § 61 odst. 2 tr. zák., podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel, uloženého odsouzenému rozsudkem okresního soudu v Kladně, a zkušební lhůtu stanovil na dva roky.
Z odůvodnění:
Napadeným usnesením okresní soud návrh zamítl; své rozhodnutí v podstatě odůvodnil tím, že odsouzený se dopustil trestného činu velmi závažného. Protože nešlo tedy o trestný čin menší společenské nebezpečnosti, nebylo možné podle jeho názoru přijmout ani nabídnutou záruku společenské