Input:

č. 21/1961 Sb. rozh., Garance

č. 21/1961 Sb. rozh.
Kdy je pracovní úraz v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 24. listopadu 1960, 11 Co 387/60.)
Okresní soud pro Prahu 7 zamítl žalobu o náhradu škody z pracovního úrazu s tím, že pracovní úraz, který utrpěla žalobkyně v budově žalovaného podniku, nebyl v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání.
Městský soud v Praze rozsudek soudu první stolice změnil tak, že vyslovil, že žalobní nárok je co do základu celý po právu.
Odůvodnění:
Jde o to, zda je v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání úraz, který žalobkyně utrpěla v budově žalovaného podniku, když se po skončení pracovní doby vrátila z vrátnice podniku do kanceláře, aby si dala potvrdit dobu odchodu z pracoviště předchozího dne, neboť zjistila, že opomenula tuto dobu na kartě píchacích hodin označit.
Soud prvé stolice zodpověděl tuto otázku záporně, podle názoru odvolacího soudu nesprávně.
Zákon nestanoví nic o tom, co je rozumět pod pojmem přímé souvislosti. Je třeba to dovodit z účelu v souvislosti s jinými předpisy našeho právního řádu. Podle toho měl omezující dodatek o přímé souvislosti ten účel, aby odpovědnost podniku nebyla stanovena neúnosně široce. Požadavek přímé souvislosti měl především vyloučit - na rozdíl od ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 55/1956 Sb. o sociálním zabezpečení - odpovědnost za pracovní úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do práce a zpět, a rovněž úrazy, k nimž došlo při práci na tzv. melouchu. Otázku, je-li tu přímá souvislost, lze uvažovat z hlediska místního, časového a věcného, to je, zda lze na takovou souvislost usuzovat se zřetelem na charakter vztahu činnosti, při níž k úrazu došlo, k náplni zaměstnání. Žádné z prvých dvou hledisek není samo o sobě rozhodné.
Pokud jde o místní souvislost - která ostatně v souzeném případě je nepochybná - nevyžaduje se na příklad při úraze na montáži mimo závod, což platí ve všech případech, kdy výkon zaměstnání se provádí mimo závod. Ani požadavek časové souvislosti nelze vykládat