Input:

R 21/1961; Náhrada škody Garance

č. 21/1961 Sb. rozh.
Kdy je pracovní úraz v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 24. listopadu 1960, 11 Co 387/60.)
Okresní soud pro Prahu 7 zamítl žalobu o náhradu škody z pracovního úrazu s tím, že pracovní úraz, který utrpěla žalobkyně v budově žalovaného podniku, nebyl v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání.
Městský soud v Praze rozsudek soudu první stolice změnil tak, že vyslovil, že žalobní nárok je co do základu celý po právu.
Odůvodnění:
Jde o to, zda je v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání úraz, který žalobkyně utrpěla v budově žalovaného podniku, když se po skončení pracovní doby vrátila z vrátnice podniku do kanceláře, aby si dala potvrdit dobu odchodu z pracoviště předchozího dne, neboť zjistila, že opomenula tuto dobu na kartě píchacích hodin označit.
Soud prvé stolice zodpověděl tuto otázku záporně, podle názoru odvolacího soudu nesprávně.
Zákon nestanoví nic o tom, co je rozumět pod pojmem přímé souvislosti. Je třeba to dovodit z účelu v souvislosti s jinými předpisy našeho právního řádu. Podle toho měl omezující dodatek o přímé souvislosti ten účel, aby odpovědnost podniku nebyla stanovena neúnosně široce. Požadavek přímé souvislosti měl především vyloučit - na rozdíl od ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 55/1956 Sb. o sociálním zabezpečení - odpovědnost za pracovní úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do práce a zpět, a rovněž úrazy, k nimž došlo při práci na tzv. melouchu. Otázku, je-li tu přímá souvislost, lze uvažovat z hlediska místního, časového a věcného, to je, zda lze na takovou souvislost usuzovat se zřetelem na charakter vztahu činnosti, při níž k úrazu došlo, k náplni zaměstnání. Žádné z prvých dvou hledisek není samo o sobě rozhodné.
Pokud jde o místní souvislost - která ostatně v souzeném případě je nepochybná - nevyžaduje se na příklad při úraze na montáži mimo závod, což platí ve všech případech, kdy výkon zaměstnání se provádí mimo závod. Ani požadavek časové souvislosti nelze vykládat tak, že by úraz