Input:

R 21/1956; Garance

č. 21/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Stížnosti pro porušení zákona podie § 210 o. s. ř. lze uplatnit i výtku, že soudy použily mimořádného zmírňovacího práva podle § 358 obč. zák. v rozsahu nepřiměřeném.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. listopadu 1955, Cz 437/55.)
Žalovaná byla vedoucí v prodejně žalobcově od 3. srpna do 24. listopadu 1953 a za tuto dobu byl zjištěn v prodejně schodek 12.863,52 Kčs.
Lidový soud v Litovli uznal odpovědnost žalované za toto manko, při čemž přesnou výši manka zjistil zejména znaleckým posudkem, žalobci však přisoudil pouze 3.216 Kčs použiv zmírňovacího práva podle § 358 obč. zák. V důvodech odkazuje na sociální původ žalované, na její osobní poměry (pracuje v domácnosti a stará se o 3 děti ve věku do 8 let) a osobní poměry jejího manžela, který je řidičem a vydělává měsíčně asi 1.000 Kčs, i na její dobrý poměr k práci. Rozhodnutí lidového soudu zůstalo v právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí lidového soudu je napadáno stížností pro porušení zákona z toho důvodu, že lidový soud použil mimořádného zmírňovacího práva v rozsahu nepřípustném a zvláštním okolnostem případu nepřiměřeném. Jde v prvé řadě o to, zda je možno tuto výtku vůbec uplatnit stížností pro porušení zákona, zda totiž lze říci, že použitím zmírňovacího práva podle § 358 obč. zák. „v rozsahu nepřiměřeném“, byl porušen zákon při rozhodování ve smyslu § 210 odst. 1 o. s. ř.
Jestliže zákon dovoluje snížit náhradu „přiměřeně“, pak je zcela nepochybně porušením tohoto zákonného ustanovení, jestliže ji soud snížil nepřiměřeně. Je pravda, že je nemožno stanovit abstraktně hranici, jejíž překročení znamená snížení již nepřiměřené. Tato nemožnost vyplývá již ze samého pojmu přiměřenosti, jež vylučuje přesné ohraničení případů, které požadavku přiměřenosti ještě odpovídají, i když zákon příkladmo uvádí zřetele, jimiž se má soud řídit, a to jistě nejen při úvaze, zda zmirňovacího práva vůbec použije, ale také v jaké míře tak učiní. Přesto však na druhé straně nelze popřít, že zdravá životní zkušenost