Input:

21/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu, platné do 5.7.1961 Archiv

č. 21/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu, platné do 5.7.1961
[zrušeno č. 62/1961 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 31. března 1955,
kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
(1) Aby byl lépe organisován dozor nejvyššího soudu na rozhodovací činnost soudů ve věcech trestních i občanskoprávních, zřizuje se presidium nejvyššího soudu.
(2) Presidium nejvyššího soudu se skládá z předsedy nejvyššího soudu, jeho náměstků - předsedů trestního, občanskoprávního a vojenského kolegia a z dalšího soudce nejvyššího soudu, kterého ustanoví ministr spravedlnosti, a to jednak z členů trestního nebo vojenského kolegia pro jednání presidia ve věcech trestních, jednak z členů občanskoprávního kolegia pro jednání presidia ve věcech občanskoprávních.
§ 2.
Presidium nejvyššího soudu
1. připravuje podklady pro jednání pléna nejvyššího soudu,
2. projednává otázky organisace dozoru nejvyššího soudu