Input:

21/1954 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti Garance

č. 21/1954 Sb., Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. dubna 1954
o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 odst. 3 zákona č. 94/1950 Sb., o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti, se mění a doplňuje takto:
1. § 9 odst. 1 se doplňuje a zní:
„(1)  Za ubytování branné moci nebo SNB a dodané movité věcné prostředky se poskytuje náhrada