Input:

č. 21/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 21/1954 Sb. rozh. tr.
Člen soupisové komise pověřený národním výborem provedením inventur v prodejnách, je při výkonu své funkce veřejným činitelem ve smyslu § 75 odst. 10 tr. zák.
(Rozhodnutí lidového soudu v Rokycanech z 28. července 1953, T 108/55.)
Obviněná byla jako hospodářsko-technická referentka národního podniku PRAMEN pověřena národním výborem, aby se jako členka soupisových komisí účastnila provádění inventur v některých prodejnách národního podniku PRAMEN ve dnech 25. až 31. května 1953. Byla proto na instruktáži obeznámena s výnosem ministerstva vnitřního obchodu z 24. května 1955 o bezvýminečném zákazu prodeje potravinářského zboží v uvedených dnech 25. až 31. května 1953. Při soupisu zboží ve dvou prodejnách, jehož se jako členka soupisové komise účastnila, požádala vedoucí prodejen, aby jí prodaly lihoviny, a v jedné z obou prodejen žádala též, aby jí byl prodán čaj. Námitky vedoucích prodejen, že zboží jí nemůže být prodáno, vyvrátila tvrzením, že dokud není soupis vyhotoven, může být zboží prodáno. Nato jí bylo v obou prodejnách zboží za normální cenu prodáno. Jedné z vedoucích prodejen, kde byl soupis proveden již předcházejícího dne, sdělila dokonce, že soupis není proveden, dokud soupisové listiny nebyly odevzdány, a že listiny ty opraví a uvede je v soulad se skutečností, že jí byly lihoviny prodány, což pak také skutečně v soupisových listinách provedla, když jí bylo zboží prodáno.
Lidový soud uznal obviněnou vinnou trestným činem porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. a) tr.