Input:

21/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období Garance

č. 21/1945 Sb., Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
Přetisk z roč. VI, č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně
dne 27. února 1945.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 22. února 1945,
č. 3 Úř. věst. čsl., o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.
K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji :
Článek 1.
Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, č. 2 Úředního věstníku