Input:

209/1948 Sb., Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků, platné do 31.12.1949 Archiv

č. 209/1948 Sb., Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků, platné do 31.12.1949
[zrušeno č. 279/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 19. července 1948
o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Obecní dávky a poplatky, na jichž vybírání se usnesl místní národní výbor (místní správní komise nebo správní komisař) přede dnem 1. ledna 1948 a jichž vybírání, pokud je toho třeba, bylo nebo bude příslušným orgánem (úřadem) povoleno, lze vybírati již za dobu před vyhlášením schválených (usnesených) výběrčích pravidel, a to s účinností ode dne stanoveného v uvedeném usnesení, a nebyl-li tento den v usnesení stanoven, ode dne skutečného vybírání.
§ 2.
(1) Vláda může vydávati vzorná (jednotná) pravidla pro obecní dávky a poplatky podle ustanovení § 28, odst.