Input:

206/1949 Sb., Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině Garance

č. 206/1949 Sb., Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině
NAŘÍZENÍ
ministra práce a sociální péče
ze dne 1. září 1949
o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině.
Ministr práce a sociální péče v dohodě s ministry financí a zahraničních věcí nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 30. června 1948, č. 174 Sb., o zrušení domovského práva:
§ 1.
(1)  Československým občanům bydlícím v cizině , kteří jsou státně spolehliví a oddáni lidově demokratickému zřízení Československé republiky a kteří se ocitli pro nemoc, invaliditu, stáří nebo beze své viny z jiného důvodu v nouzi, lze poskytnout sociální zaopatření podle tohoto nařízení (v dalším jen „sociální zaopatření”), nemůže-li býti o jejich nutné zaopatření postaráno jinak.
(2)  Ze sociálního zaopatření jsou vyloučeny osoby,
1.  které opustily po 5. květnu 1945