Input:

203/1947 Sb., Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež Garance

č. 203/1947 Sb., Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
[zrušeno nepřímo č. 69/1952 Sb.]
VYHLÁŠKA
předsedy vlády
ze dne 18. listopadu 1947,
o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež.
Podle § 5, odst. 1 zákona č. 48/1947 Sb. vyhlašuji, že se vláda republiky Československé usnesla, že se spolky „Okresní