Input:

202/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 202/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 163/1970 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 27. prosince 1968
o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:
§ 1
Tuzex, akciová společnost se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu, ministerstvem těžkého průmyslu a ministerstvem chemického průmyslu ze

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací