Input:

202/1946 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové Garance

č. 202/1946 Sb., Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
ZÁKON
ze dne 25. října 1946,
jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
Počínajíc berním rokem 1947 se služební požitky poplatníka a příslušníků jeho rodiny nevčítají do důchodu domácnosti (§ 5, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění zákona ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb.).
Čl. 2.
Příjemci služebních požitků, kteří jsou příslušníky rodiny (§ 5, odst. 4 z. o př. d.), nepodléhají přirážce pro rodiny s menšími břemeny (§ 19 z. o př. d.) a nemají nárok na snížení daně pro mnohočlenné rodiny (§ 20 z. o př. d.).
Čl. 3.
(1)  Služební požitky vyplácené za práci přes čas jsou osvobozeny od daně důchodové.
(2)  Služební požitky