200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.7.2017

200/1994 Sb.  Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění ně…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 200/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. září 1994
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
120/2000 Sb.
(k 1.9.2000)
mění § 13 odst. 1 písm. a), v § 16 doplňuje odst. 5
186/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění 32 novelizačních bodů
186/2001 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 14 odst. 4
ÚZ 289/2001 Sb.
 
 
319/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 11 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 1 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17c odst. 2 nahrazuje slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 14 vkládá odst. 9
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 14, § 14a a § 20
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 12
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 17c odst. 2
380/2009 Sb.
(k 14.11.2009)
mění § 2, § 4, § 20 odst. 1
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 20 odst. 3
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 16 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15, § 17a, § 17b a § 17c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zeměměřictví
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)
b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,
c) základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru