Input:

R 20/1968; Výkon rozhodnutí Garance

č. 20/1968 Sb. rozh.
Základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením je existence rozhodnutí, které povinnému ukládá povinnost k vyklizení (§ 251 o. s. ř.); nestačí pouhé rozhodnutí o přidělení prostor, v němž není výslovně stanovena i povinnost dosavadního uživatele k jejich vyklizení. Samotné rozhodnutí o přidělení zakládá nejvýše právo a povinnost k uzavření dohody o odevzdání a převzetí (§ 154, 197, 392, 493 o. z.).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 1967, 5 Cz 138/67.)
Rozhodnutím ze dne 15. 5. 1967 povolila komise bytového hospodářství ONV v P. Výrobnímu družstvu invalidů O. v P. "rozšíření nevýrobních prostor" v objektu v P. "o druhou polovinu stodoly". Tímto rozhodnutím - potvrzeným rozhodnutím rady ONV v P. - mínila komise zřejmě přidělení uvedeného prostoru Výrobnímu družstvu invalidů O. v P. (které již jednu polovinu stodoly užívá podle rozhodnutí příslušných orgánů téhož národního výboru z roku 1962) ve smyslu zák. č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi.
Vzhledem k tomu, že vlastník objektu odmítal uvolnění druhé poloviny stodoly ve prospěch Výrobního družstva invalidů O. v P., navrhl oprávněný nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením.
Okresní soud Plzeň-město vyhověl návrhu oprávněného a nařídil podle rozhodnutí komise bytového hospodářství ONV