Input:

R 20/1965; Registrace smlouvy Garance

č. 20/1965 Sb. rozh.
K výkladu § 63 zák. č. 95/1963 Sb. (notářský řád) o registraci smluv.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. září 1964, 4 Co 304/64.)
Státní notářství v Písku odmítlo registraci smlouvy ohledně rodinného domku z toho důvodu, že bytová komise MěNV v P. registraci nedoporučuje proto, že kupující František a Marie K. mají dostatečný byt a že je v zájmu společnosti, aby domek koupili manželé C., kteří v domku bydlí a nemají bytovou situaci vyřešenou.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodnutí státního notářství zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle instrukce ministerstva spravedlnosti a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 19. května 1964 č. 297/64-MS-OK a č. j. 61 516/64-MZ - práv., kterou se vydává směrnice o postupu při registraci smluv u státního notářství a při udělování souhlasu k převodům některých druhů nemovitostí okresními národními výbory (bod 14), státní notářství zkoumá platnost smlouvy a dbá také toho, aby nakládání s nemovitostmi nebylo ohrožováno hospodářství s byty s ohledem na naléhavou potřebu pracujících v důležitých hospodářských a společenských odvětví apod. Přitom se státní notářství opírá vždy o stanovisko místního národního výboru obce, kde je nemovitost. Toto stanovisko musí být vždy náležitě zdůvodněno. Státní notářství hodnotí toto stanovisko jako jiný důkazní prostředek a může se od něho odchýlit, neshledá-li je správným.
Jde o to posoudit, je-li správným zamítavé stanovisko národního výboru, že prodej domku manželům K. je v rozporu se zájmem společnosti, a to z toho důvodu, že jsou to starší lidé, kteří mají pro sebe dostatečné bydlení, což platí též o jejich dětech. Koupí domu manžely C. by tito získali volnou bytovou jednotku v domku, kde nyní bydlí. Třeba dále zhodnotit i další okolnosti tohoto případu. Manželé K. mají byt o odchodu svých dětí nadměrný pro dvě osoby (56 čtverečných metrů), a proto si do něho vzali