Input:

20/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody Archiv

č. 20/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 14. února 1963,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění