Input:

20/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody Garance

č. 20/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
[zrušeno nepřímo č. 35/1979 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 14. února 1963,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací