Input:

20/1951 Sb., Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 20/1951 Sb., Vyhláška, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice, platné do 31.12.1958
[zrušeno č. 87/1958 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebního průmyslu
ze dne 7. března 1951,
kterou se určují místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice.
Ministerstvo stavebního průmyslu vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 13 odst. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a