Input:

2/2023 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky Garance

č. 2/2023 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2022 byl v Bruselu podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky.
Program vstoupil v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Programu se vyhlašuje současně.
Program spolupráce
mezi Ministerstvem kultury České republiky
a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
Ministerstvo kultury České republiky a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky, dále jen „smluvní strany”,
se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003.
dohodly takto:
Článek 1
Studijní návštěvy a pobyty
1. Smluvní strany budou usilovat o zvýšení mobility umělců, tvůrců a odborníků v oblasti kultury. Za tímto účelem budou podporovat organizaci studijních návštěv a pobytů odborníků ve všech oblastech kultury v rámci přímé spolupráce mezi příslušnými institucemi států obou smluvních stran. Podrobné podmínky organizace a financování studijních návštěv a pobytů budou specifikovány příslušnými institucemi.
2. Smluvní strany budou povzbuzovat k využívání programu ministra kultury a národního dědictví Polské republiky „Inspirativní kultura”, z něhož mohou být dofinancovány pobyty zaměstnanců polských kulturních institucí v českých partnerských institucích a studijní návštěvy zaměstnanců českých kulturních institucí organizovaný polskými kulturními institucemi, za účelem rozvoje partnerské spolupráce nebo realizace společných projektů.
Článek 2
Festivaly
1. Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat účast svých umělců a uměleckých souborů na mezinárodních divadelních, hudebních a tanečních festivalech a jiných významných kulturních událostech pořádaných na území státu druhé smluvní strany.
2. Otázky výběru uměleckých souborů, programu pobytu a termínů vystoupení budou dohodnuty cestou pracovních kontaktů mezi příslušnými institucemi.
Článek 3
Divadlo
1. Smluvní strany budou podporovat prezentaci dramatických děl českých a polských autorů se zvláštním důrazem na díla současných autorů.
2. Smluvní strany budou podporovat přímé kontakty mezi divadly, divadelními, baletními a operními skupinami a budou dle svých možností vytvářet podmínky k rozvoji spolupráce mezi Národním divadlem v Praze a Národním divadlem ve Varšavě.
3. Smluvní strany budou podporovat zejména účast svých zástupců na Pražském Quadriennale a na Mezinárodním divadelním festivalu „Bez hranic” v Českém Těšíně a Cieszyně.
4. Smluvní strany budou dle svých možností podporovat přímou spolupráci mezi Institutem umění - Divadelním ústavem v Praze a Divadelním ústavem Zbigniewa Raszewského ve Varšavě.
5. Smluvní