Input:

2/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976 Garance

č. 2/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 2. října 2020 a 4. prosince 2020 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976.1)
Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 4. prosince 2020 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 23. dubna 1976.
Anglické znění britské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Verbální nóta č. 020/2020
Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Londýně a má tu čest odkázat na Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsanou v Praze dne 23. dubna 1976 (dále jen „Dohoda“).
V návaznosti na jednání mezi odborem pro zdravotnictví a sociální péči Ministerstva zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království a Ministerstvem zdravotnictví České republiky má Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje tu čest navrhnout, aby Strany platnost této Dohody považovaly za ukončenou.
Pokud je výše uvedený návrh pro vládu České republiky přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje tu čest dále navrhnout, aby tato nóta Spojeného království spolu s odpovědní nótou České republiky tvořily Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou České republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976 (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti“). Dohoda o ukončení platnosti vstoupí v platnost dnem přijetí odpovědní nóty. V zájmu vyloučení pochybností se potvrzuje, že Dohoda o ukončení platnosti, jakmile vstoupí v platnost, nahradí nótu č. 4741-1/2020-Lond Velvyslanectví České republiky v Londýně ze dne 15. července 2020.
Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a