2/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960, platné do 17.11.1980

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 2/1968 Sb.
[zrušeno č. 52/1995 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. listopadu 1967
o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
Dne 17. června 1960 byly v Londýně sjednány Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři a Pravidla pro zabránění srážkám na moři.
Listina o přijetí Úmluvy a Pravidel vládou Československé socialistické republiky byla uložena u generálního tajemníka Mezinárodní námořní poradní organizace dne 5. července 1967.
Úmluva vstoupila v platnost na základě
 
 Nahoru