Input:

2/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960, platné do 17.11.1980 Archiv

č. 2/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960, platné do 17.11.1980
[zrušeno č. 52/1995 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. listopadu 1967
o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři a o Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, sjednaných v Londýně dne 17. června 1960
Dne 17. června 1960 byly v Londýně sjednány Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři a Pravidla pro zabránění srážkám na moři.
Listina o přijetí

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací